Panna och (kloka) tankar

Idag kom rörkillarna och började montera in vår värmeanläggning.

Här finns en variant med mindre bilder, i gengäld är det många fler.

Tankar

Så här blir det - en Solo Innova panna och tre 750-liters tankar. Å så en massa rör därtill !

Tankar 2

Tänk att allting passar så perfekt in i pannrummet. Nästan så man tror att det är någon som planerat.

elcentral

Som om det inte vore nog fick vi även in en elcentral ipannrummet. Måhända vi får in värme till helgen?