I väntan på Batman

Vi håller på och bygger fårhus. Det är takstolar och takplåtar och det blir riktigt bra.

Fårhus

Så här snyggt är det i morgonsolen. Bara frosten dragit undan ska vi ut och göra klart.

Fårhus

Mira sitter och väntar.

Mira igen

Vi fick en fladdermusholk av farmor och farfar (fast fladdermushus är ett roligare ord).

Mira

Nu gällde det att sätta upp den någonstans. Först läste vi på Naturhistorska riksmuseets hemsida:

Holkarna bör sättas i söderläge, och på en höjd av 3-4 meter upp i ett träd, gärna med skuggande grenar ovanför. Utrymmet framför holkarna bör vara fritt från vegetation, så att ut- och inpassagen kan ske fritt. Välj gärna en skog med både barrträd och lövträd. Allra bäst är det om det finns en sjö eller bäck i närheten. Det är aldrig för sent att sätta upp holkar, då de utnyttjas dels som övervintringsplatser och dels för övernattningar. Således kan man sätta upp holkar när som helst på året.

Vi satte således upp den i Stora tallen.

Fladdermushus

Här ser man hur det soliga söderläget gör det hela till en ultimat placering.

Fladdermushus

Nu väntar vi bara på att han ska flytta in...

Batman