A walk in the park - Bryggholmen, juli 2011

Blå pluttar, blå smurf-tofflor och den berömda repliken:

"Hur fick de upp barnvagnen?"