Emil går - ny rulle på Youtube

Lite mörkt och murrigt, kan man tycka, men ack vilket tidsdokument. Lyssna särskilt på Lindas speakertext och ledmusiken ur "Hajen". Den verklige cineasten kan en kort sekund notera morfar Mickes tår i nedre, högra bildkanten.