En träff med sjöelefanter

Här kan vi se några av alla de djur vi stötte på under gårdagen (sedan såg vi mängder av andra - jordekorrar, rovfåglar, hundar ...)