Krypteringsmaskinen

Om du vill skicka ett hemligt meddelande till någon, gör så här:

  1. Skriv in ditt meddelande i rutan.
  2. Ange en kodnyckel - ett tal mellan 1 och 9999999999
  3. Tryck på "Kryptera meddelande"
  4. Maila den krypterade texten till en kompis
  5. Ring sedan och ge henne/honom kodnyckeln
  6. Han eller hon surfar hit, klistrar in den krypterade texten i rutan, anger kodnyckeln och väljer "Visa klartext".

Kodnyckel: