Vid fyllda 50 ...

Nu kan jag summera heltal i en lista, räkna förekomster i listan och få fram medianvärdet.

Emacs-ruta

Kolla in summa.rb: