Märke i Närke Dalarna

Att i höjd med Avesta ta sig en promenad utmed södra stranden av Dalälven kan ge följande bonus:

Skylt